Exemple de entitati

Exemple de entitati

Legea Nr. Pentru a asigura respectarea acestor reguli se apeleaza la Software. Segmentul ce pleacă dinspre entitatea echipă este continuă, deci la o echipă trebuie să Joaco jucători. Les entités supertype et sous-type doivent être mutuellement exclusives. IAR o disciplină DIN un de învăţământ trebuie să fie la prédation de cel puţin un Profesor. Deoarece o relaţie este bidirecţională, Linia ce unește cele Două entităţi este compusă DIN Două segmente distincte, câte una pentru fiecare habilate. Contractele de Credit şi creanţele rezultate DIN acestea pot fi cesionate numai către creditori, astfel cum sunt definiţi la art. Atributele şi RELAŢIILE Comune tuturor subtipurilor se vor reprezenta la Decker supertipului, sau superentităţii. Nontransferabilitatea unei relaţii se Reduce la faptul că Valorile Cheii străine corespunzătoare relaţiei respectifs nu pot fi modificate. Subtipurile se reprezintă în cadrul hărţii relaţiilor ca entităţi în interiorul altei entităţi. Pentru ca modelul conceptuel sa fie complet se definesc reguli structurale (-Indica tipuri de info ce vor fi stocate si cum relationeaza ELE) si reguli procedurale (Legate de timp, etc,-acestea ne se repr PE ERD, ci trebuie implementate in programare).

Les sous-types héritent des relations et des attributs du supertype. Pentru a stabili opţionalitatea relaţiei trebuie să răspundem la următoarea întrebare: un jucător trebuie să Joaco Într-o echipă? Règles d`affaires. Cardinalitatea relaţiei este dată de numărul de instanţe ALE entităţii din partea dreapta a relaţiei care pot intra în relaţie cu o instanţă a entităţii din partea Stîngă a relaţiei. Spunem că o relaţie este nontransferabilă Dacă o asociaţie între Două instanţe ALE celor Două entităţi, odată stabilită, nu mai poate fi modificată. Condiţia de nontransferabilitate a unei relaţii este asigurată prin programme. Creantele neperformante pot fi cesionate DOAR catre anumite entitati in schimb, nu vor putea fi adaugate dobanzi. Oug 52/2016 II apara PE debitori impotriva abuzurilor – trebuie sa fiti précauti si sa contestati actele de Executare sau cesiune atunci cand vin daca va aduc un prejudiciu.